Logopedie

Poskytujeme podporu pro rozvoj jazykových schopností dětí a korigujeme problémy v oblasti řeči. Současně klademe důraz i na celkový rozvoj dítěte.

Při intervenci se zaměřujeme především na rozvoj těchto kognitivních funkcí: 

 • auditivní diferenciace figury a pozadí
 • auditivní paměť
 • aditivní diferenciace
 • fonematický sluch
 • fonematická analýza a syntéza
 • intermodální funkce
 • vizuální paměť
 • vizuální analýza a syntéza
 • vizuální diferenciace
 • vizumotorická koordinace
 • prostorová orientace
 • vnímání časového sledu – seriality

S dětmi pracuje atestovaný klinický logoped nebo speciální pedagog logoped. Intervence trvá přibližně 45 minut.