Primární reflexy
  1. Neurovývojová stimulce pro děti bude probíhat v prostorách SPC Klíče, Národní 961/25, Praha 1

Cena je 400 Kč/lekce.

Stručná charakteristika

Věk dítěte a jeho zralost pro nástup do školy se ne vždy shodují. Aby se dítě dobře učilo ve škole, musí mít schopnost sedět v klidu, soustředit se, správně držet tužku. Potřebuje i řadu dobře vyvinutých očních pohybů, nutných pro sledování psaného textu bez toho, aby přeskakovalo slova nebo řádky.

Udržení rovnováhy, motorické dovednosti, integrace primárních reflexů a senzoricko-senzitivní integrace jsou důležité pro to, aby se dítě dobře učilo.

Z výzkumu realizovaného v letech 2016 až 2020 (Volemanová, 2020) vyplývá, že u 12,8 % žáků ve věku od 5 do 8 let přetrvává nejméně jeden primární reflex zcela, nebo nejméně dva reflexy přetrvávají středně, přičemž v obou těchto kategoriích můžeme očekávat problémy v edukaci. Dále z výzkumu vyplývá, že pokud primární reflex přetrvává výrazně, tak věkem sám nevymizí a je nutná speciální intervence.

VOLEMANOVÁ, Marja. Teoretické základy metody neuro-vývojové stimulace. Statenice: INVTS, 2021. ISBN (isbn978-80-907369-4-8).