Speciálně pedagogické centrum Klíč

Spolupracujeme se školskými zařízeními

Pomáháme rodinám s dětmi

Vady řeči, zraku, PAS …

Školíme odborníky

Hledáme Speciálního pedagoga logopeda. Vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění. Těšíme se na Vaše CV, bližší informace získáte na osobní schůzce, na kterou se můžete objednat na naší adrese: SPC Klíč Národní 961/25, 110 00 Praha 1 e-mail: mechurova@centrum.cz

Konzultace s ředitelkou

Úterky od 08:00 do 12:00 a Středy od 08:00 do 10:00

Tel: 724 758 318

Informace k objednávání na vyšetření

Pondělí až Pátek od 08:00 do 12:00

Tel: 702 172 133

   

Vážení rodiče, pedagogové,

 

od 1. 12. 2023 opět otevíráme objednávání nových klientů do péče našeho SPC. Do naší klientely mohou být přijaty děti, žáci, studenti s poruchou řeči, zrakovou vadou, s různými vadami, kombinovanými vadami, poruchou autistického spektra. Děti, žáci s odlišným mateřským jazykem, které nemají diagnostikovanou poruchu řeči ve svém rodném jazyce patří do péče pedagogicko psychologické poradny podle platné legislativy.  Do naší péče mohou přejít, pokud doloží diagnostikovanou poruchu řeči ve svém rodném jazyce.

Zákonní zástupci nových klientů se objednávají pouze na info@spcklic.com nebo tymrova@spcklic.com – děkujeme za pochopení.

Doporučujeme rodičům, pedagogům důslednou kontrolu platnosti doporučení do vzdělávání a zejména s předstihem 3 měsíců objednat nové posouzení speciálně vzdělávacích potřeb dětí, žáků, studentů!

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

                                                                                      PhDr. Miroslava Měchurová

                                                                                      ředitelka SPC Klíč

                  

Speciálně pedagogické centrum Klíč založila PhDr. Miroslava Měchurová a je činností od 1. 9. 2012.

Ke stejnému datu je SPC Klíč zapsáno do rejstříku škol a školských poradenských zařízení MŠMT.

Historicky se věnuje dětem, žákům a studentům od 2 – 26 let. Své služby poskytuje zejména klientům s vadami zraku, řeči a PAS.

Logopedie

problematika vad řeči

Psychologie

psychoterapeutická péče pro dětské klienty

Sociální poradna

pro rodiče

Individuální vzdělávání

výběr způsobu vzdělávání dítěte

Kroužky pro děti

pro děti již od 3 let

Školení odborníků

školení odborníků.

logo malé

Adresa