Speciálně pedagogické centrum Klíč

Spolupracujeme se školskými zařízeními

Pomáháme rodinám s dětmi

Vady řeči, zraku, PAS …

Školíme odborníky

Uzavření SPC Klíč pro klienty bude o letních prázdninách od 8.7.2024 – 18.8.2024 včetně.

_____________________________________

Rozhodnutí ředitelky SPC Klíč o dočasném přerušení přijímání nových klientů

Vážení rodiče, školy a školská poradenská zařízení, přátelé,


bohužel naše kapacitní možnosti jsou naprosto přetížené. Velmi nás mrzí toto opatření. Od 7. 3. 2024  do odvolání nepřijímáme nové klienty.
Chtěla bych požádat naše stávající klienty (rodiče, školy), aby zkontrolovaly platnost svých doporučení do vzdělávání a pokud tak ještě neučinili, urychleně se obrátili na naše pracovnice, které je mají v péči nebo kontaktovali naši sociální pracovnici : tymrova@spcklic.com. Školy prosíme o vyhodnocení končícího doporučení dětí a žáků – formulář naleznete na našich stránkách. Velmi děkujeme za pochopení.

PhDr. Měchurová Miroslava

Vážení rodiče, vážení kolegové a kolegyně ve školách, vzhledem k maximální vytíženosti pracovníků SPC Klíč a nutnosti mnoha vyšetření v současné době, upravujeme možnost telefonních konzultací, objednání takto :

Tel.: 724758318 PhDr. Miroslava Měchurová

Pondělí 07:00 – 09:00 a Středy 07:00 – 09:00 / 14:00- 16:00, mimo tyto hodiny prosím využijte jen e-maily na info@spcklic.com nebo SMS 

 

Tel.: 702172133 Bc. Zuzana Týmrová

denně 9.00 hod – 14.00 hod. mimo tyto hodiny prosím využijte e- mail na tymrova@spcklic.com nebo SMS

Speciálně pedagogické centrum Klíč založila PhDr. Miroslava Měchurová a je činností od 1. 9. 2012.

Ke stejnému datu je SPC Klíč zapsáno do rejstříku škol a školských poradenských zařízení MŠMT.

Historicky se věnuje dětem, žákům a studentům od 2 – 26 let. Své služby poskytuje zejména klientům s vadami zraku, řeči a PAS.

Logopedie

problematika vad řeči

Psychologie

psychoterapeutická péče pro dětské klienty

Sociální poradna

pro rodiče

Individuální vzdělávání

výběr způsobu vzdělávání dítěte

Kroužky pro děti

pro děti již od 3 let

Školení odborníků

školení odborníků.

logo malé

Adresa