Seznamte se s týmem

Vedení SPC Klíč

PhDr. Miroslava Měchurová

ředitelka

máma

Lenka Urbanová

asistentka ředitelky

já

Psychologie

Mgr. Kateřina Schönová

psycholog

Kateřina Schönová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně studuje doktorandský program Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pracovala v dětské psychiatrické nemocnici Louny a také v Dětském krizovém centru, kde se potkávala s dětmi s nejrůznějšími potížemi, od poruch pozornosti, přes poruchy řeči, chování až po děti s potížemi v rodině a s traumaty. Nyní pracuje ve VFN v Praze, kde se setkává především s dospělou klientelou. Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii a psychodiagnostických metodách. Absolvovala vzdělání v systemické rodinné terapii a v tomto směru ve vzdělávání formou supervizí pokračuje. Rovněž působí jako lektor programu Heroic Imagination Project, což je projekt slavného psychologa Philipa Zimbarda, který pomáhá lidem objevovat své schopnosti a nepodléhat negativním sociálním vlivům. V SPC Klíč pracuje na částečný úvazek od roku 2014. Zaměřuji se zde na psychodiagnostiku, ale nabízí také psychologické poradenství i terapii, a to jak pro děti, rodiny i dospělé.

Mgr. Kateřina Stachová

psycholog

P1140796

Vystudovala jednooborovou psychologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Univerzitě Palackého v Olomouci. V minulosti se podílela na projektu Mind the Mind: Boj proti stigmatizaci duševních poruch, projektu Love & Respect: Prevence partnerského násilí mladých a dospívajících od centra proFem či krátce pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Nyní kromě SPC Klíč pracuje na částečný úvazek jako psycholog v Klokánku Chabařovická pod Fondem ohrožených dětí. Současně dobrovolničí jako krizový poradce v chatové poradně Nepanikař. Ve volném čase se věnuje lektorování kurzu práce s transgender a nebinárními klienty. V SPC Klíč pracuje od roku 2022 a zaměřuje se zde na psychodiagnostiku a psychologické poradenství.

Mgr. Stanislav Beníček

psycholog

Standa

Vystudoval jednooborovou psychologii v Praze na PVŠPS. Už během studia pracoval v mateřské škole jako asistent pedagoga a učitel. Zde se seznámil se způsoby a vedením vzdělávání dětí se specifickými potřebami učení a pomoci rodičům v dalším rozvoji dítěte. Absolvoval kurz EEG BioFeedback v I. a II. stupni. V SPC Klíč pracuje od září 2023.

Logopedie

Mgr. Jindra Oltová

logoped

foto

Vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a v ZŠ pro žáky se zbytky zraku. Jako učitelka pracovala ve vyrovnávací třídě a ve Speciální škole při FN Motol. Spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 5 při nápravách SPU. Nyní učí v ZŠ logopedické. V SPC Klíč pracuje jako speciální pedagog – logoped a terapeut při nápravách SPU a obtíží v oblasti koncentrace pozornosti, zrakové a sluchové percepce a rozvoje řeči a porozumění.Programy KUPOZ, Maxík, ELKONIN

Mgr. Michaela Bártová

logoped

míša

Vystudovala pětiletý magisterský obor Učitelství pro první stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci se státní závěrečnou zkouškou z češtiny, pedopsychologie, psychopedie, surdopedie a logopedie. V SPC Klíč působí od září roku 2022.

Získala akreditaci v programech KuPOZ, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, Metoda dobrého startu, Neuro-vývojová stimulace, Grafomotorika dle PaedDr. Heyrovské.

Telefonická komunikace možná ve čtvrtky 12:00 – 13:00.

PhDr. Dana Vondrášková

Klinický logoped

371408158_987759029223699_3029153925869542208_n

Absolvovala střední pedagogickou školu, obor Učitelství v mateřských školách.   Později  vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Studium  zakončila státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství.  Na Subkatedře foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ absolvovala specializační vzdělávání, zakončené atestační zkouškou  v oboru klinická logopedie. Je držitelkou  diplomu celoživotního vzdělávání,  se zvláštní způsobilostí K3. Odbornou praxi získala v ambulantních pracovištích klinické logopedie, na pracovišti v Jedličkově ústavu a školách. V klinickém prostředí Neurologické kliniky VFN v Praze a Thomayerovy nemocnice v Praze  získala četné zkušenosti v oblasti péče o klienty s neurogenními poruchami řeči a dysfagií. 

Stanislava Půlpitlová

speciální pedagog

Stáňa

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako pracovník přímé péče v pobytové sociální službě pro lidi s mentálním postižením a poruchou autistického spektra. Tam provázela také klienty a jejich rodiny jako sociální pracovník, posléze jako speciální pedagog. Pracovala ve Speciálním pedagogickém centru Arabská, kde podporovala rodiče a jejich děti s různými speciálními vzdělávacími potřebami. V SPC Klíč působí od října roku 2023.

Absolvovala osvědčení o intervenci v oblasti jazykových dovedností dle D. B. Elkonina, Grafomotoriky dle PaedDr. Heyrovské. Stimulační program Maxík. 

Sociální poradenství

Bc. Zuzana Týmrová

sociální pracovnice

336397662_862199288803179_6161225203206644280_n

Vystudovala Sociální pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální v Praze a Sociální práci na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako sociální pracovnice Oddělení PnP a dávek OZP na Úřadu práce. V SPC Klíč pracuje od roku 2022. Zaměřuje se zde na poradenství v sociální oblasti. Klientům SPC poskytuje individuální konzultace. Spolupracuje s dalšími institucemi např. školou, PPP, neziskovými organizacemi, Městskými úřady, Úřadem práce ČR, s výrobci kompenzačních pomůcek. Zprostředkovává kontakt na další odborníky.

logo malé

Adresa