EEG BioFeedback

Trénink je nedílnou součástí našeho každodenního života. Pravidelné procvičování psaní, sčítání a odčítání, slovíček do angličtiny, běhání, házení, nebo budování svalů v posilovně. Hledáme stále nové způsoby, jak zdokonalit své tělo a své svaly, přesto zapomínáme na ten nejdůležitější sval v našem těle. Velmi často během trénování našich fyzických svalů zapomínáme na ty naše „svaly duševní“ – mozek, a to jejich trénink je někdy daleko víc potřeba než těch fyzických.

V našem SPC proto procházíme přípravami pro metodu s „posilovnou mozku“ formou EEG BioFeedback. Je to metoda trénování mozku bez jakýchkoliv léků či zásahů do lidského těla. Náš mozek vysílá hned několik druhů vln a my pomocí diod položených na hlavě je můžeme zachytit a změřit. Tyto vlny se pak promítají na monitor před vámi a „řídí autíčko“. A pomocí právě této projekce a zvukových signálů můžeme trénovat, zlepšit a naučit mozek fungovat efektivněji v oblastech, které každý den potřebujeme (logické myšlení, kritické myšlení, soustředění, spánek, snižování stresu, snižování únavy, …)

 

 

Služby

Klienty našeho SPC jsou děti, žáci a studenti od 2 let. V širší souvislosti se našimi klienty stávají i jejich rodiče a všichni ti, kteří těmto dětem, žákům poskytují výchovnou a vzdělávací péči.

Poskytované služby jsou bezplatné, protože jsme ale soukromé centrum, můžete nás podpořit darovací smlouvou v dokumentech, děkujeme.

K činnosti speciálně pedagogického centra patří:

• provádění komplexní pedagogické a psychologické diagnostiky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

• odborná poradenská činnost rodičům i pedagogům vychovávajícím dítě nebo žáka se speciálně vzdělávacími potřebami

• vypracování doporučení pro školy dle platné legislativy

• konzultace individuálního vzdělávacího plánu žáka

logopedická diagnostika a terapie

surdopedická diagnostika a terapie

• screening poruch autistického spektra a poradenství

• pomoc při řešení náročných životních situací

• zajišťování metodické podpory pedagogickým pracovníkům pracujícím s integrovanými žáky v mateřských, základních a středních školách

sociálně právní poradenství – informace v oblasti poskytování sociálních dávek, psychosociální pomoc v krizových situacích,

• zprostředkování další odborné péče

 

 K činnosti speciálně pedagogického centra NEpatří:

• diagnostika a náprava poruch učení – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie – zajišťují Pedagogicko-psychologické poradny

• lékařská diagnostika (ADHD, poruchy autistického spektra apod.). Poskytujeme pouze screening a konzultace k těmto poruchám, diagnóza je v rukou lékaře nebo klinických pracovišť.