Metoda dobrého startu pro předškolní děti bude probíhat v prostorách SPC Klíče, Národní 961/25, Praha 1

Každá lekce potrvá 45 min. . Celkem se bude jednat o 25 vyučovacích lekcí.

S Vašimi dětmi bude pracovat Mgr. Michaela Bártová.

Cena tréninku je 400 Kč/lekce.

Stručná charakteristika

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriiky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25 lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol.