Ceník nadstandartních služeb

  • Metoda dobrého startu  400,- kč/ lekce
  • Grafomotorika                 400,– kč/ lekce
  • Elkonin                             400,- kč/ lekce
  • Kupoz                               400,- kč/ lekce
  • Maxík                                400,- kč/ lekce
  • Logopedie                        500,- kč/ lekce (klinický logoped)
  • Logopedie                         400,- kč/ lekce (logoped)