Elkonin – příprava na čtení pro předškolní děti bude probíhat v prostorách SPC Klíče, Národní 961/25, 110 00  Praha 1

Každá lekce potrvá 45 min. Celkem se bude jednat o 33 vyučovacích lekcí

S Vašimi dětmi bude pracovat:

Mgr. Michaela Bártová a Mgr. Stanislava Půlpitlová

Cena tréninku je 400 Kč/lekce.

Stručná charakteristika

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina

Tato unikátní metoda je zaměřena na klíčové schopnosti pro osvojení si čtení a psaní. Jedná se o poznání písmen a fonematické uvědomování – tj. identifikování hlásek ve slově, hlásková analýza a syntéza a schopnost manipulovat s hláskami.

V této metodě se děti učí chápat podstatu čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury mluvené řeči, z počátku bez poznání písmen. Až poté co dítě v mysli „slyší“ jednotlivé hlásky ve slově, zavádějí se písmena. Děti postupně pochopí, jak se z fonémů tvoří slova a jak se slova čtou a píší.

Celá metodika je rozdělena na dvě etapy – předgrafémovou a grafémovou. Obě metodiky je možné realizovat v průběhu jednoho roku ve frekvenci 2x týdně. Další možností je metodu realizovat 1x týdně a rozložit ji tak do dvou let. Ideálně se 1. etapa realizuje u dítěte v předškolním věku a ta druhá pokračuje v případě, že dítě dostane odklad školní docházky. Nutno dodat, že dítě pro vstup do školy dostatečně vybaví už první etapa. Druhá etapa je nadstavbová.

Modelování hláskové struktury slov se provádí pomocí žetonů a grafických schémat, která dítěti slouží k uvědomění a fixaci každého fonému. Děti si jednotlivé úkony automatizují a zvnitřňují až do chvíle, kdy nepotřebují vnější oporu.

Realizace celé metodiky se uskutečňuje formou hry. Děti jsou vedeny k pozornosti a ke kritickému myšlení, učí se komunikovat, pozitivně kritizovat, kritiku přijímat a pracovat ve dvojicích.

Podporujeme osobní růst dětí, neporovnáváme je navzájem, postupně je připravujeme na roli žáka.

Tato etapa slouží jako prevence dyslexie a je vhodná pro všechny předškoláky.