Grafomotorika – bude probíhat v prostorách SPC Klíče, Národní 961/25, Praha 1

Každá lekce potrvá 45 min. Celkem se bude jednat o 10 vyučovacích lekcí

S Vašimi dětmi bude pracovat Mgr. Michaela Bártová.

Cena tréninku je 400 Kč/lekce.

Stručná charakteristika

Tréninkový program je rozdělen do deseti lekcí, s hlavním cílem naučit se vnímat a ovládat své tělo. Program se zaměřuje na uvolnění všech svalových partií, které se podílejí na grafickém projevu a správném úchopu psacího náčiní. Tyto nabyté dovednosti jsou následně promítány do zdokonaleného a nenáročného písemného projevu. Sekundárně má program za cíl podporovat rozvoj seriality, sociálního kontaktu mezi matkou a dítětem, komunikaci, zrakové a sluchové vnímání a další aspekty. Tuto metodiku vytvořila PaedDr. Yveta Heyrovská.