O nás

Speciálně pedagogické centrum Klíč založila PhDr. Miroslava Měchurová a je činností od 1. 9. 2012.

Ke stejnému datu je SPC Klíč zapsáno do rejstříku škol a školských poradenských zařízení MŠMT.

Historicky se věnuje dětem, žákům a studentům od 2 – 26 let. Své služby poskytuje zejména klientům s vadami zraku, řeči a PAS.

logo malé

Adresa